Patents

Name Institute State
GURUVIGNESH.K KARUNYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, COIMBATORE TAMILNADU
DHIBAKRAJ.A KARUNYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, COIMBATORE TAMILNADU
JERIN.A KARUNYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, COIMBATORE TAMILNADU